Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

Przyjaciel OblubieńcaWspólnota Przyjaciele Oblubieńca w Kiełpinie powstała po Seminarium Odnowy Wiary, które rozpoczęło się 5 października 2014 r. Od samego początku nad formacją wspólnoty czuwała Anna Maria Kolberg OV.

Wspólnota działa na terenie całej Polski w wielu parafiach jak również poza jej granicami i bardzo dynamicznie się rozrasta. Moderatorem całej wspólnoty jest ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Formacja Członków Wspólnoty opiera się na:

  • codziennej medytacji Słowa Bożego;
  • spotkaniu modlitewnym odbywającym się raz w tygodniu i zawierającym w sobie: dzielenie w małej grupie, konferencje i modlitwę;
  • kursach ewangelizacyjnych i rekolekcjach formacyjnych;
  • uczestnictwie w życiu sakramentalnym parafii.

 

Członków wspólnoty można znaleźć na Facebooku, na stronie grupy Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca – Kiełpino.

Wspólnota spotyka się w każdą niedzielę o godz. 18.45.

Podsumowanie wybranych spotkań oraz nagrania audio
Agape połączone z wigilią na zakończenie Seminarium Odnowy Wiary – 21 grudnia 2014
Kurs Animowania Modlitwy Charyzmatycznej który się odbył w dniach 12-15 stycznia 2015