Patron

Święty Michał Archanioł - wizerunek z ołtarza głównego naszego kościoła
Michała Archanioła Bóg obdarzył największym zaufaniem i uczynił go wykonawcą swoich rozkazów. Michał – waleczny rycerz, czuły opiekun i obrońca przed złem – jest najwyższy w hierarchii aniołów. To najpotężniejszy z archaniołów. W Starym Testamencie Daniel nazywa go „jednym z najwyższych książąt” i uznaje za opiekuna Izraelitów. Hebrajskie imię Mika’el przetłumaczyć można jako „Któż jak Bóg”. Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu i skłonił do buntu część aniołów, św. Michał wystąpił jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: „Któż jak Bóg!” i strącił go z nieba. Nic dziwnego, że nazywany jest aniołem walecznym, a na obrazach zazwyczaj przedstawiany jest w rycerskiej zbroi. Święty Michał był uważany i czczony jako patron narodu wybranego, a w Nowym Testamencie jest czczony jako patron Kościoła.

Papież Leon XIII ułożył osobną modlitwę ku czci św. Michała. Niemcy i Austria obrały go sobie za szczególnego patrona. W latach niewoli Galicji św. Michał był patronem także tego kraju. Od VI wieku uchodzi za pogromcę Lucyfera, złych duchów i wszystkich wrogich Panu Bogu i Kościołowi sił. Doznawał czci jako szczególny opiekun Kościoła, podobnie jak kiedyś był aniołem opiekuńczym Synagogi. Wierzono, że stoi on u wezgłowia umierających, kiedy toczy się ostatni bój o ich zbawienie. On towarzyszy duszom zmarłym na Sądzie Bożym. Także w Polsce kult św. Michała był kiedyś bardzo żywy. Julian Krzyżanowski wymienia aż 47 przysłów ludowych związanych z imieniem lub świętem św. Michała Archanioła. Oto np.: „Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała”; „Jaki Michał, taka wiosna”; „Na Michała łowcy chwała” (czas polowania). O popularności św. Michała i wielkiej jego czci w dawnej Polsce świadczy również fakt wystawienia pod jego wezwaniem aż 309 kościołów. Sama archidiecezja wrocławska posiada ich 66. Wreszcie aż 222 miejscowości w Polsce zawdzięczają swoją nazwę imieniu św. Michała. Istnieje kilka legend o św. Michale. Według jednej z nich archanioł Michał pojawił się w Rzymie podczas wielkiej zarazy. Dlatego zapewne uważa się go za obrońcę chorych. Michał zwany jest także opiekunem miejsc wysoko położonych. Dwa klasztory pod jego wezwaniem – St. Michael’sMount w Wielkiej Brytanii i Mont St. Michael we Francji – wzniesiono na stromych skałach.

Źródło: www.michal.org.pl