Dla narzeczonych i małżeństw

Parafialna Poradnia Rodzinna

Anna Formella
numer telefonu: 502‑058‑045


Weekendy dla narzeczonych z lekcją tańca

Weekend dla narzeczonych to autorski program przygotowania do sakramentu małżeństwa prowadzony przez zespół Dobry Początek powołany przez biskupa diecezjalnego. Katechezę, będącą raczej świadectwem życia niż wykładem, prowadzą pary małżeńskie i księża. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl. Zapisy są możliwe, kiedy na stronie pojawi się formularz zgłoszeniowy dotyczący określonego terminu, czyli od około dwóch miesięcy przed planowanym Weekendem, i kończą się zapełnieniem ograniczonej liczby uczestników.


Domowy Kościół

W naszej parafii kilka małżeństw formuje się w krągu Domowego Kościoła.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Szczegóły: pelplin.oaza.pl


Spotkania małżeńskie

Spotkania małżeńskie to nazwa weekendowych rekolekcji dialogu małżeńskiego, które mają na celu lepsze i głębsze zrozumienie się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.

zapisy: Iwona i Krzysztof Dolewowie (numer telefonu: 58‑683‑80‑01; od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 20:00)


Centrum Psychologiczno-Pastoralne Więź

 • konsultacje psychologiczne
 • poradnictwo rodzinne
 • nauka metod rozpoznawania płodności wg prof. Rӧtzera
 • konsultacje w zakresie seksualności
 • naprotechnologia
 • porady wychowawcze
 • mediacje rodzinne
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia par
 • psychoterapia rodzinna
 • psychoterapia grupowa
 • grupy młodzieżowe
 • grupy wsparcia
 • treningi
 • warsztaty
 • rozmowa z księdzem lub spowiedź
 • porady prawne

Ośrodki mieszczą się w Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Tczewie, Chojnicach i Kartuzach.

informacje: www.centrumwiez.pl
numer telefonu: 730‑133‑582