Ogłoszenia parafialne

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29 marca 2020 roku

W Mszach Świętych i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Pierwszeństwo udziału ma rodzina związana z intencją danej Mszy Świętej.

Zachęcamy do pozostania w domach i modlitwy osobistej oraz łączności duchowej poprzez media.

Z naszego kościoła transmitować będziemy za pośrednictwem Internetu:

    • Mszę Święte w dni powszednie o 18:00 (w soboty o 17:00),
    • drogę krzyżową w piątek o 17:30,
    • Mszę Świętą w niedzielę o 11:00,
    • Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15:00.

Codziennie w kościele trwamy na różańcu20:30. Prosimy o duchową łączność i odmawianie różańca w naszych domach.

Bierzmowanie naszej młodzieży jest przełożone na późniejszy czas. Nie ma pielgrzymki do Wiela.

W środę o 17:30 nowenna przygotowująca do koronacji MB Trzykroć Przedziwnej.

W tym tygodniu dni eucharystyczne.
pierwszy czwartek pamiętajmy w modlitwie o nowych powołaniach do kapłaństwa.
pierwszy piątek wynagradzajmy za grzechy nasze i całego świata Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
pierwszą sobotę módlmy się do Niepokalanego Serca NMP, modląc się zwłaszcza o ustanie epidemii. Tego dnia odwiedzimy chorych – prosimy ewentualnie o telefoniczne odmówienie wizyty w domu.

Dzisiaj po Mszy Świętej o 12:15 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.

Za tydzień rozpoczniemy Wielki Tydzień – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.

Bóg zapłać za ofiary składane na cele kościoła. Dziękuję za dwie ofiary na utrzymanie parafii.