ks. dr Arkadiusz Okroj

ks. dr Arkadiusz Okroj - Proboszcz

Pochodzi z Chmielna. Tam ukończył szkołę podstawową, natomiast maturę zdał w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach, gdzie uczęszczał do klasy o profilu matematyczno – fizycznym. Następnie podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku, po czym został wikariuszem w parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Drzycimiu. Po niemal pięcioletniej posłudze w tym miejscu został przeniesiony do parafii p.w. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej. Następnie udał się do Lublina, gdzie podjął studia z zakresu teologii duchowości. Od momentu ich ukończenia pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jako ojciec duchowny i wykładowca. Opiekował się również wieloma wspólnotami i grupami kleryckimi. Od 1 lipca 2010 roku na mocy dekretu JE Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi jest proboszczem parafii p.w. św. Michała Archanioła w Kiełpinie.