Biskup Arkadiusz Okroj

Pochodzi z Chmielna. Po maturze zdanej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. Był wikariuszem w parafiach w Drzycimiu i w Wygodzie Łączyńskiej, a następnie podjął studia doktoranckie z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od momentu ich ukończenia pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jako ojciec duchowny i wykładowca; to ostatnie zadanie wykonuje do dziś. Opiekował się również wieloma wspólnotami i grupami kleryckimi. Pełni funkcję przewodniczącego Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, jest też moderatorem formacji stałej kapłanów diecezji pelplińskiej. Od 1 lipca 2010 roku do 28 lutego 2019 roku był proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie. 12 lutego 2019 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Święcenia biskupie przyjął 2 marca z rąk biskupa Ryszarda Kasyny w bazylice katedralnej w Pelplinie.