Wspólnoty

Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota powstała w październiku 2014 roku jako efekt parafialnych rekolekcji ewangelizacyjnych. Od początku czuwali nad nią ksiądz Arkadiusz Okroj i Anna Maria Kolberg OV. Formacja jej członków polega na codziennej medytacji Słowa Bożego, udziale w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych z konferencją, przeżywaniu rekolekcji, uczestnictwie w życiu sakramentalnym parafii i działalności dobroczynnej. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w diecezji; zarówno jej doświadczenia, jak i czynna pomoc jej członków wspierały powstanie podobnych ruchów w innych parafiach. Obecnie do wspólnoty należy około stu osób.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej w  kościele.

nagrania z wybranych spotkań


Domowy Kościół

Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie, popularnie zwanego Oazą. Zrzesza on małżeństwa, by pomagać im w rozwijaniu ich rodzin w wierze, nadziei i miłości, aby były autentycznymi wspólnotami. Członkowie realizują tę misję przez modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną, dialog, pracę nad sobą i uczestnictwo w konferencjach i rekolekcjach formacyjnych. W naszej parafii od 2015 roku funkcjonuje jeden krąg Domowego Kościoła, liczący 6 małżeństw. Jego animatorami są Teresa i Przemysław Maciągowie, a moderatorem – ksiądz proboszcz Tomasz Juchniewicz.


Ministranci

Parafialna wspólnota ministrantów liczy obecnie około 50 osób i łączy uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów. Jej członkowie przez cały rok służą podczas Mszy Świętych i nabożeństw; do ich obowiązków należy także przygotowanie ceremonii takich jak liturgia Triduum Paschalnego, pasterka czy uroczyste procesje. Poza tym co tydzień ministranci gromadzą się na treningach piłki nożnej, zbiórkach oraz innych radosnych spotkaniach.


Młodzieżowy Krąg Biblijny

Jezus zaprasza nas do bycia razem! Jeżeli masz przyjaciela, to pragniesz się z nim spotykać, rozmawiać i spędzać z nim czas. Jezus pragnie żyć z Tobą, jak przyjaciel z przyjacielem. Skąd to wiemy? Z Pisma Świętego, w którym zawarte są piękne słowa miłości Jezusa do nas – do nas, ludzi. Jako wspólnota Młodzieżowego Kręgu Biblijnego odkrywamy te piękne, szczere, miłosierne teksty. Wspólnota to najpiękniejszy dar od Boga.

Co wtorek w dość licznym gronie pod okiem księdza opiekuna spotykamy się i czytamy niedzielną ewangelię i rozważamy tę miłość przelaną na kartki papieru. Próbujemy interpretować Słowo Boże. Opowiadamy o tym, jak wpływa na nasze życie. Po prostu mówimy to, co czujemy. Nie zawsze jest tak, że wszystko jest jasne, zdarza się, że czegoś nie rozumiemy, dlatego jesteśmy razem i wspólnie próbujemy zrozumieć tekst Pisma Świętego. Dzięki temu stajemy się dziećmi Boga i w pełni uczestniczmy w życiu Jezusa.


Bractwo szkaplerza świętego Michała Archanioła

Kiedy w kwietniu 2016 roku w parafii uroczyście przyjęliśmy peregrynującą w diecezji figurę świętego Michała Archanioła z Gargano, a wiele osób zaczęło nosić szkaplerz z jego wizerunkiem, powstał pomysł, aby nabożeństwa ku czci naszego patrona odbywały się cyklicznie. Czciciele świętego Michała co miesiąc biorą udział w Eucharystii sprawowanej w ich intencji i otrzymują materiały formacyjne ze zgromadzenia michalitów.

Msza Święta z nabożeństwem do świętego Michała odprawiana jest 29. dnia każdego miesiąca o 18:00 (lub 12:15, jeśli jest to niedziela).


Straż honorowa

Straż honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

Nabożeństwa straży honorowej odbywają się w pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca o 17:30 w kościele.

więcej informacji


Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

Apostolat znany jest szerzej jako krąg rodzin Matki Bożej Zwycięskiej. Czerpie on z duchowości Szensztatu, której celem jest promowanie życia Ewangelią na co dzień, szczególnie poprzez umiłowanie Maryi. Z inicjatywy jego członków od 1 października 2015 roku do 21 czerwca 2018 roku w naszej parafii trwała peregrynacja obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin.

Osoby należące do apostolatu co środę po Mszy Świętej odprawianej o 17:00 prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu. Uczestniczą też w comiesięcznych katechezach.


Żywy Różaniec

Ten ruch religijny o długiej tradycji jest obecny także w Kiełpinie. Należące do niego osoby każdego dnia odmawiają dziesiątkę różańca, rozważając wskazaną im w danym miesiącu tajemnicę. Swoją modlitwę ofiarują w intencji misji. W naszej parafii funkcjonuje obecnie siedem róż kobiet, jedna róża mężczyzn i dziewięć róż rodziców modlących się za swoje dzieci.

W dni powszednie, za wyjątkiem śród, po Mszy Świętej odprawianej o 17:00 w kościele odmawiany jest różaniec. Natomiast w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy odprawianej o 11:00 odbywa się spotkanie członków wszystkich róż.


Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo to jest międzynarodowym zrzeszeniem skupionym wokół idei dobrego przygotowania się do spotkania z Bogiem po śmierci. Jego członkowie dbają o własną duchową gotowość, ale modlą się także w intencji innych ludzi – o wytrwanie w łasce lub nawrócenie.

Parafialne spotkania Apostolstwa Dobrej Śmierci odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca i składają się z Mszy Świętej, modlitwy różańcowej do siedmiu boleści Matki Bożej, konferencji oraz spotkania przy stole.

strona internetowa zrzeszenia


Czciciele świętej Rity

Z inicjatywy samych parafian powstała grupa osób modlących się za wstawiennictwem świętej Rity, zwanej patronką bardzo trudnych spraw. Prośby kierowane za jej pośrednictwem można spisywać i składać w oznaczonym miejscu, aby były odczytane podczas specjalnego nabożeństwa. Kluczowym znakiem zanoszonej podczas niego modlitwy są róże, które przynoszą ze sobą wierni, aby poświęcone zabrać do domu.

Msza Święta z nabożeństwem do świętej Rity odprawiana jest 22. dnia każdego miesiąca o 18:00.


Wspólnota integracyjna Niezwyciężeni

Grupa integracyjna tworzy przestrzeń, w której osoby doświadczające chorób i niepełnosprawności, niezależnie od wieku, oraz ich bliscy mogą wspólnie spędzać czas, dzielić się troskami i radością, modlić się i tworzyć więzi z tymi, którzy cieszą się dobrym zdrowiem. Poza zwykłymi spotkaniami jej członkowie organizują pełne ciepła spotkania opłatkowe, ciekawe wycieczki i rozmowy z ekspertami.

Niezwyciężeni spotykają się co drugą sobotę o 11:00 w salce kominkowej.


Grupa świętego Józefa

Grupa ta zajmuje się porządkowaniem terenu przy kościele i cmentarza: koszeniem trawy, grabieniem liści, zamiataniem, odśnieżaniem. Członkowie umawiają się na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości, a prace trwają zazwyczaj około 2 – 3 godzin.

grupowa konwersacja w aplikacji WhatsApp


Apostolat Margaretka

Margaretka to grupa siedmiu osób, które wspólnie zobowiązały się do cotygodniowej modlitwy w intencji wybranego księdza. W parafii istnieje wiele margaretek, a każdy chętny może należeć do więcej niż jednej. Powstają one w ramach międzynarodowego ruchu o tej samej nazwie, który wśród swoich celów wymienia między innymi wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego oraz budowanie współpracy między świeckimi a duchownymi.


Stowarzyszenie Krąg Arasmusa

Ksiądz Antoni Arasmus był cenionym duszpasterzem mieszkańców Kiełpina. Tuż po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i zamordowany przez hitlerowców. Pamięć o nim jest jednak wciąż żywa; jednym z jej przejawów jest działalność Kręgu Arasmusa, który powstał w 2015 roku, a dwa lata później przyjął formę stowarzyszenia. Organizacja, skupiająca około 50 kiełpinian, działa na rzecz kultury, szerzy pamięć o księdzu Arasmusie, podejmuje inicjatywy patriotyczne.

biogram księdza Arasmusa