Wspólnoty

Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota powstała w październiku 2014 roku jako efekt parafialnych rekolekcji ewangelizacyjnych. Od początku czuwali nad nią ksiądz Arkadiusz Okroj i Anna Maria Kolberg OV. Formacja jej członków polega na codziennej medytacji Słowa Bożego, udziale w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych z konferencją, przeżywaniu rekolekcji, uczestnictwie w życiu sakramentalnym parafii i działalności dobroczynnej. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w diecezji; zarówno jej doświadczenia, jak i czynna pomoc jej członków wspierały powstanie podobnych ruchów w innych parafiach. Obecnie do wspólnoty należy około stu osób.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej w  kościele.

nagrania z wybranych spotkań


Domowy Kościół

Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie, popularnie zwanego Oazą. Zrzesza on małżeństwa, by pomagać im w rozwijaniu ich rodzin w wierze, nadziei i miłości, aby były autentycznymi wspólnotami. Członkowie realizują tę misję przez modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną, dialog, pracę nad sobą i uczestnictwo w konferencjach i rekolekcjach formacyjnych. W naszej parafii od 2015 roku funkcjonuje jeden krąg Domowego Kościoła, liczący 6 małżeństw. Jego animatorami są Teresa i Przemysław Maciągowie, a moderatorem – ksiądz proboszcz Tomasz Juchniewicz.


Spotkania formacyjne dla dzieci

Około sześćdziesięcioro dzieci ze szkoły podstawowej bierze udział w spotkaniach, których celem jest pogłębienie więzi z Bogiem, a także uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi. Dają one możliwość spędzania razem czasu, wspólnej modlitwy i śpiewu. Co jakiś czas odbywają się „pogodne wieczory”, podczas których dzieci w formie zabawy mogą wykazać się znajomością prawd religijnych i dobrze się bawić. Zajęcia ubogaca lektura Pisma Świętego, przedstawiane jest ono również w formie filmów.

Spotkania odbywają się w czwartki o 19:00 w salce kominkowej.


Młodzieżowy Krąg Biblijny

Jezus zaprasza nas do bycia razem! Jeżeli masz przyjaciela, to pragniesz się z nim spotykać, rozmawiać i spędzać z nim czas. Jezus pragnie żyć z Tobą, jak przyjaciel z przyjacielem. Skąd to wiemy? Z Pisma Świętego, w którym zawarte są piękne słowa miłości Jezusa do nas – do nas, ludzi. Jako wspólnota Młodzieżowego Kręgu Biblijnego odkrywamy te piękne, szczere, miłosierne teksty. Wspólnota to najpiękniejszy dar od Boga.

Co wtorek w dość licznym gronie pod okiem księdza opiekuna spotykamy się i czytamy niedzielną ewangelię i rozważamy tę miłość przelaną na kartki papieru. Próbujemy interpretować Słowo Boże. Opowiadamy o tym, jak wpływa na nasze życie. Po prostu mówimy to, co czujemy. Nie zawsze jest tak, że wszystko jest jasne, zdarza się, że czegoś nie rozumiemy, dlatego jesteśmy razem i wspólnie próbujemy zrozumieć tekst Pisma Świętego. Dzięki temu stajemy się dziećmi Boga i w pełni uczestniczmy w życiu Jezusa.


Czciciele świętego Michała Archanioła

Kiedy w kwietniu 2016 roku w parafii uroczyście przyjęliśmy peregrynującą w diecezji figurę świętego Michała Archanioła z Gargano, a wiele osób zaczęło nosić szkaplerz z jego wizerunkiem, powstał pomysł, aby nabożeństwa ku czci naszego patrona odbywały się cyklicznie. Czciciele świętego Michała co miesiąc biorą udział w Eucharystii sprawowanej w ich intencji i otrzymują materiały formacyjne ze zgromadzenia michalitów.

Msza Święta z nabożeństwem do świętego Michała odprawiana jest 29. dnia każdego miesiąca o 18:00 (lub 12:15, jeśli jest to niedziela).


Straż honorowa

Straż honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

Nabożeństwa straży honorowej odbywają się w pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca o 17:30 w kościele.

więcej informacji


Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

Apostolat znany jest szerzej jako krąg rodzin Matki Bożej Zwycięskiej. Czerpie on z duchowości Szensztatu, której celem jest promowanie życia Ewangelią na co dzień, szczególnie poprzez umiłowanie Maryi. Z inicjatywy jego członków od 1 października 2015 roku do 21 czerwca 2018 roku w naszej parafii trwała peregrynacja obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin.

Osoby należące do apostolatu co środę po Mszy Świętej odprawianej o 17:00 prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu. Uczestniczą też w comiesięcznych katechezach.


Żywy Różaniec

Ten ruch religijny o długiej tradycji jest obecny także w Kiełpinie. Należące do niego osoby każdego dnia odmawiają dziesiątkę różańca, rozważając wskazaną im w danym miesiącu tajemnicę. Swoją modlitwę ofiarują w intencji misji. W naszej parafii funkcjonuje obecnie siedem róż kobiet, jedna róża mężczyzn i osiem róż rodziców modlących się za swoje dzieci.

W dni powszednie, za wyjątkiem śród, po Mszy Świętej odprawianej o 17:00 w kościele odmawiany jest różaniec. Natomiast w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy odprawianej o 11:00 odbywa się spotkanie członków wszystkich róż.


Czciciele świętej Rity

Z inicjatywy samych parafian powstała grupa osób modlących się za wstawiennictwem świętej Rity, zwanej patronką bardzo trudnych spraw. Prośby zanoszone za jej pośrednictwem można spisywać i składać w oznaczonym miejscu, aby były odczytane podczas specjalnego nabożeństwa.

Msza Święta z nabożeństwem do świętej Rity odprawiana jest 22. dnia każdego miesiąca o 18:00 (lub 12:15, jeśli jest to niedziela).


Wspólnota integracyjna Niezwyciężeni

Grupa integracyjna tworzy przestrzeń, w której osoby zmagające się z chorobami i niepełnosprawnością, niezależnie od wieku, oraz ich bliscy mogą wspólnie spędzać czas, dzielić się troskami i radością, modlić się i tworzyć więzi z tymi, którzy cieszą się dobrym zdrowiem. Poza zwykłymi spotkaniami jej członkowie organizują pełne ciepła spotkania opłatkowe, ciekawe wycieczki i rozmowy z ekspertami.

Niezwyciężeni spotykają się co drugą sobotę o 11:00 w salce kominkowej.