Straż honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Straż honorowaW naszej parafii

Nabożeństwa straży honorowej są w naszej parafii prowadzone:

  • w pierwszy czwartek miesiąca o 17:30 – Godzina święta, jako odpowiedź na skargę Jezusa „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”,
  • w pierwszy piątek miesiąca o 17:30 – modlitwy czuwania, zadośćuczynienia i wynagradzania Bożemu Sercu za grzechy nasze i całego świata, jak również o nawrócenie grzeszników; o 18:00 wynagradzająca Msza Święta, a następnie do 20:00 możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.

Jezus wołał: „Na współczującego czekałem, ale go nie było i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem” (Ps 69, 21).

Ty też nie pozostań obojętny na tę skargę
i razem z nami odpowiedz na wezwanie Jezusa!

Wszelkie informacje na temat straży honorowej oraz wstępowania do niej można uzyskać w biurze parafialnym.

O straży honorowej NSPJ

Straż honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, jest wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.

W celu jej realizacji członkowie straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

Historia

Początki straży honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają czasów Golgoty; tam u stóp Ukrzyżowanego czuwali pierwsi trzej członkowie – Najświętsza Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan Ewangelista.

Po licznych objawieniach Pana Jezusa, udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacoque z Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w klasztorze w Paray‑le‑Monial we Francji, narodził się kult Najświętszego Serca Jezusowego. Po niespełna 200 latach od czasu poufnych rozmów Chrystusa z Jego oblubienicą, w siostrzanym klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse, zaistniały okoliczności, które doprowadziły do powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Już po kilku latach od powstania w Bourg‑en‑Bresse we Francji w 1868 roku zawitała ona także do Polski, dzięki siostrom wizytkom.

Również w naszej parafii nabożeństwo czuwania, wynagradzania i uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa trafiło na podatny grunt. Z wiarygodnych źródeł wiadomo, że sługa boży ks. Antoni Arasmus jeszcze przed wojną, w 1929 roku, założył straż honorową, lecz trudne czasy wojenne, a potem komunistyczne przerwały oficjalną działalność. W 1994 roku, przy aktywnej pomocy ks. kanonika Wojciecha Wiśniewskiego i za sprawą pani L. Gmiterek, kult Bożego Serca odżył i trwa do dziś.

Najświętsze Serce Jezusa, błogosław nam!
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!