Duszpasterze

ks. dr Arkadiusz Okroj – proboszcz
Pochodzi z Chmielna. Tam ukończył szkołę podstawową, natomiast maturę zdał w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach…

ks. Paweł Ostrowski – wikariusz

***

ks. kanonik Wojciech Wiśniewski (1935 – 2018) – proboszcz w latach 1983 – 2010
Urodził się w Chełmży w 1935 roku. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Pelplinie w roku 1959…

ks. Szymon Dorawa – wikariusz w latach 2016 – 2018
Urodził się w Starogardzie Gdańskim w 1985 roku, pochodzi z Bytoni. Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku…