Kapłani

ks. Tomasz Juchniewicz – proboszcz

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 roku. Ostatnio był proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w nadmorskiej Białogórze i dyrektorem mieszczącego się w tej miejscowości diecezjalnego domu rekolekcyjno‑wypoczynkowego, a także wicedziekanem dekanatu gniewińskiego. Jest członkiem rady ds. formacji stałej kapłanów. Kanonik honorowy kapituły kolegiackiej kartuskiej. 1 marca 2019 roku został proboszczem naszej parafii.


ks. Paweł Ostrowski – wikariusz

Urodził się 6 października 1993 roku w Kościerzynie jako syn Bogusława i Jolanty, zd. Czapiewskiej. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku, do klasy o profilu matematyczno‑informatycznym. Po zdanej maturze w 2012 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia prezbiteratu przyjął 19 maja 2018 roku z rąk księdza biskupa Ryszarda Kasyny. Mszę Świętą prymicyjną odprawił następnego dnia w kościele pw. św. Mikołaja w Wielu. Od 20 sierpnia 2018 roku jest wikariuszem w naszej parafii. We wrześniu 2019 roku został mianowany kapelanem jednostek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej działających na terenie diecezji pelplińskiej.


Poprzedni duszpasterze

  • bp Arkadiusz Okroj – proboszcz w latach 2010 – 2019 – biogram
  • ks. Wojciech Wiśniewski – proboszcz w latach 1983 – 2010 – biogram
  • ks. Szymon Dorawa – wikariusz w latach 2016 – 2018
  • ks. Tadeusz Misiorny – proboszcz w latach 1975 – 1983
  • ks. Wilmar Bannach – proboszcz w latach 1970 – 1975
  • ks. Tadeusz Gregorkiewicz – proboszcz w latach 1960 – 1970
  • ks. Ludwik Niemczycki – proboszcz w latach 1946 – 1960
  • ks. Dawid Sartowski – duszpasterz w czasach wojennych
  • Sługa Boży ks. Antoni Arasmus – kuratus w latach 1929 – 1939 – biogram 
  • ks. Leon Gregorkiewicz – kuratus w latach 1919 – 1928