Kapłani

ks. Tomasz Juchniewicz – proboszcz

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 roku. Ostatnio był proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w nadmorskiej Białogórze i dyrektorem mieszczącego się w tej miejscowości diecezjalnego domu rekolekcyjno‑wypoczynkowego, a także wicedziekanem dekanatu gniewińskiego. Jest członkiem rady ds. formacji stałej kapłanów. Kanonik honorowy kapituły kolegiackiej kartuskiej. 1 marca 2019 roku został proboszczem naszej parafii.


ks. Dawid Suchomski – wikariusz

Pochodzi z małej wsi Pinczyn na Kociewiu. Święcenia prezbiteratu przyjął w 2017 roku z rąk biskupa Ryszarda Kasyny. Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie. 20 sierpnia 2020 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w Kiełpinie.


Poprzedni duszpasterze

Proboszczowie
 • ks. Arkadiusz Okroj – proboszcz w latach 2010 – 2019 – biogram
 • ks. Wojciech Wiśniewski – proboszcz w latach 1983 – 2010 – biogram
 • ks. Tadeusz Misiorny – proboszcz w latach 1975 – 1983
 • ks. Wilmar Bannach – proboszcz w latach 1970 – 1975
 • ks. Tadeusz Gregorkiewicz – proboszcz w latach 1960 – 1970
 • ks. Ludwik Niemczycki – proboszcz w latach 1946 – 1960
 • ks. Dawid Sartowski – duszpasterz w czasach wojennych
 • Sługa Boży ks. Antoni Arasmus – kuratus w latach 1929 – 1939 – biogram 
 • ks. Leon Gregorkiewicz – kuratus w latach 1919 – 1928
Wikariusze
 • ks. Paweł Ostrowski – wikariusz w latach 2018 – 2020
 • ks. Szymon Dorawa – wikariusz w latach 2016 – 2018