Urodziny Księdza Proboszcza

Choć dzisiaj parafia przeżywa głównie uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, swoje święto obchodzi również ksiądz proboszcz – 27 maja przypadają jego urodziny.

Z tej okazji składamy Księdzu Proboszczowi serdeczne życzenia

licznych łask Bożych i darów Ducha Świętego,

satysfakcji z posługi duszpasterskiej,

nieustającego optymizmu i energii w działaniu, tak zaraźliwych dla parafian,

oraz determinacji w dalszej owocnej pracy na rzecz kiełpińskiej wspólnoty.

Jednocześnie dziękujemy za trud i poświęcenie wkładane

w codzienną opiekę nad rozwojem naszej parafii.

Szczęść Boże!

Zachęcamy do modlitwy za naszych duszpasterzy, a w dzisiejszym dniu – szczególnie w intencji księdza Arkadiusza Okroja.