Uwolnienie

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 3 LUTEGO 2014 ROKU – Mk 5, 1-20

Dzisiaj staje przed nami poganin, człowiek zniewolony, opętany. Krzyczy, tłucze się kamieniami. Mieszka w grobach, pragnie śmierci. Niszczy siebie. W jego sercu jest burza.

Iluż jest na świecie ludzi, którzy sami siebie ranią – narkotykami, alkoholem, wyuzdaniem, agresją, nienawiścią i innymi kamieniami. Szaleństwo autodestrukcji zawładnęło ich życiem. Jezus przychodzi do tego człowieka. Życie przychodzi do śmierci, do grobu, na terytorium pogan. Uwalnia od pragnienia śmierci, od tego, co do śmierci prowadzi. Ceną jest dwa tysiące świń, które toną w morzu.

Jezus uzdrawia swym słowem. Uzdrowienie jest za darmo. Muszę tylko zrezygnować z tego, co mnie zniewala.

Świat medialny promuje dzisiaj jakieś szaleństwo, hałas, wyuzdanie, fascynację złem. Można sobie zadać pytanie, patrząc w migające ekrany, czy nie jesteśmy owym stadem świń pędzącym po urwisku do jeziora?

Coraz trudniej dzisiaj być człowiekiem autentycznej wiary.

Jeżeli się nie uczestniczy w ogólnym szaleństwie, jest się wyśmianym przez innych – pędzących po urwisku, na zatracenie.

Dziś przychodzi do mnie Jezus. Życie. Wyzwala. Wyprowadza z grobów mojej samotności, autodestrukcji. On nie chce, bym był zniewolonym poganinem. Przynosi mi życie. Muszę tylko podjąć decyzję, przyjąć jego Słowo. Zrezygnować z tego, co zniewala. Uczynić Jezusa Panem wszystkich dziedzin życia.

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.