Rusza Seminarium Odnowy Wiary

Nieco ponad tydzień temu zakończyliśmy rekolekcje ewangelizacyjne, które były inauguracją wznoszenia nowej części kościoła, ale też przede wszystkim kładzeniem fundamentów pod odbudowę naszej wiary. Czas więc budować dalej!

Służyć temu będzie inicjatywa Seminarium Odnowy Wiary. W jej ramach w dziesięć kolejnych niedziel po wieczornych Mszach Świętych (odprawianych o 18:00) organizowane będą spotkania modlitewno-formacyjne, których zadaniem będzie rozwijanie wiary uczestników. Pierwsze odbędzie się już dziś, 12 października, o 18:45.

Warto poświęcić nieco czasu na pogłębienie relacji z Bogiem i odkrycie na nowo piękna wiary. Serdecznie zapraszamy!