Bóg przychodzi już teraz

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 6 GUDNIA 2014 ROKU – Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8

Adwent w swojej pierwszej części (która trwa do 16 grudnia) koncentruje się przede wszystkim na temacie oczekiwania na powtórne, czyli ostateczne przyjście Chrystusa. Chrystus, oczekiwany i zapowiadany przez proroków Mesjasz, już raz przyszedł na ziemię w osobie Wcielonego Słowa. Stąd pewność wiary, że przyjdzie powtórnie, jak sam zapowiedział. Jednak nie znaczy to, że teraz jest nieobecny.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa mówiące, że „bliskie już jest królestwo niebieskie”. Jezus mówi także o znakach, które towarzyszą temu wydarzeniu: chorzy i słabi są uzdrawiani i umacniani, znękani i porzuceni otrzymują pasterzy, złe duchy poddają się mocy Chrystusa. Te znaki to nic innego jak rzeczywistość życia sakramentalnego. We wszystkich sakramentach działa sam Chrystus w osobie kapłana. To Chrystus już dzisiaj uzdrawia dusze i umacnia upadających. To Chrystus, przez posługę kapłanów, troszczy się o swój lud i daje mu pożywny pokarm. To Chrystus wypędza złe duchy i buduje Boże królestwo w duszach wiernych.

Adwent to przygotowanie na przyjście Pana. Ale nie chodzi wcale w pierwszym rzędzie o wzruszenie obrazem ubogiego Dziecka narodzonego w stajni. Ten Bóg przychodzi do mnie już teraz. W każdym sakramencie, który z wiarą przyjmuję.

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.