O spotkaniu Jezusa. Rekolekcje adwentowe

Od 14 do 17 grudnia trwały tegoroczne rekolekcje adwentowe. Wygłosił je ks. dr Wojciech Niemczewski z Pelplina. Podczas katechez przewodnim tematem było doświadczenie prawdziwego spotkania z Bogiem.

Każdego dnia rekolekcji kaznodzieja mówił o innym elemencie drogi do takiego spotkania. Usłyszeliśmy więc i o modlitwie, która powinna angażować wolę, serce i ciało, i o miłości, której cechy zostały opisane na podstawie znanego wszystkim Hymnu o Miłości świętego Pawła Apostoła, a także o pełnej radości, która wynika z kontaktu z Panem, a która niewiele ma wspólnego z popularną wesołkowatością.

Ksiądz Niemczewski zwrócił uwagę na symbolikę gestu złożonych rąk i piękno modlenia się poprzez formuły takie jak Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, które jest nie bezmyślnym powtarzaniem, ale mówieniem do Boga Jego własnymi słowami.

W ramach rekolekcji tradycyjnie odbyły się także odwiedziny naszych chorych oraz parafialna spowiedź adwentowa.