Oto Baranek Boży

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 18 STYCZNIA 2015 ROKU

Minione uroczystości Objawienia Pańskiego i Chrztu Chrystusa przyniosły jasne przesłanie – Bóg objawia się nie tylko wybranym ludziom (Izraelitom), ale całemu światu. Wszystkim zgromadzonym wokół Jana Chrzciciela nad Jordanem ukazał się Duch Święty w postaci gołębicy i usłyszeli słowa Ojca: „To jest mój Syn umiłowany”. Nie wystarczy jednak stanąć w tłumie i być świadkiem niezwykłych wydarzeń, by stać się uczniem Chrystusa. Niezbędne jest podjęcie osobistej decyzji…

Dzisiejsza Ewangelia jest świadectwem osobistego zafascynowania się Jezusem. Uczniowie Jana, widząc przechodzącego Jezusa, natychmiast idą za Nim. Ale czy wiedzą, dlaczego to zrobili? „Czego szukacie?” – pyta Jezus. Czego ja szukam w Kościele? Czego szukam w swoim życiu? Jezus wie, jakie są najgłębsze tęsknoty i pragnienia człowieka. Dlatego prowadzi nas drogą wiary, abyśmy sami je odkryli i nazwali.

My potrzebujemy w życiu dobrych przewodników, takich jak Jan, którzy będą nam wskazywać właściwy kierunek – „Oto Baranek Boży”. I o takich prośmy Boga.

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.