Chcesz wyzwolić się ze swoich zniewoleń?

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 6 MAJA 2015 ROKU

Współczesny Europejczyk stał się niemal synonimem człowieka uzależnionego: od alkoholu, nikotyny, narkotyków, od telewizji, pornografii, internetu, od ciała, jedzenia, seksu, emocji, od dominującej ideologii i mody, od pieniędzy i przemocy, od różnych substancji, osób czy bodźców. Eliminując Boga z przestrzeni swego życia, Europejczycy pogubili swoje drogi, rozminęli się z prawdą o sobie, życie zamienili na wegetację sytych, egoistycznie zajętych sobą, w najlepszym razie obojętnych jednostek.

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Chcesz wyzwolić się ze swoich zniewoleń? Bądź wewnętrznie wolnym człowiekiem. Przeglądaj się w oczach Boga, który przez Chrystusa wchodzi w twoje życie. Bądź człowiekiem sumienia. Co to znaczy być człowiekiem czystego sumienia? Na to pytanie odpowiedział przed laty w Skoczowie Jan Paweł II: to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. (…) Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: «Jeden drugiego brzemiona noście»  (Ga 6, 2)”.

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.