Nasz Bóg ma serce

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 12 CZERWCA 2015 ROKU

Kiedy staramy się zgłębić prawdę o tym, kim jest i jaki jest nasz Bóg, to nierzadko napotykamy na tej drodze trudności w formie skomplikowanych teologicznych rozważań (zob. tajemnica Trójcy Świętej). Dzisiejsza uroczystość stawia przed naszymi oczyma serce, które jest symbolem czytelnym i zrozumiałym dla każdego człowieka. Serce jest znakiem miłości. A bogactwo Bożej miłości jest niewypowiedziane.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Przebite serce Jezusa zostało otwarte dla wszystkich ludzi. Jest zaproszeniem do tego, aby każdy w Chrystusie mógł doświadczyć najbardziej bezinteresownej miłości Boga. On kocha tym bardziej, im bardziej jesteśmy słabi (zob. pierwsze czytanie).

Jan Paweł II mówił:

Bóg jest miłością i chrześcijaństwo jest religią miłości. (…) Tylko miłość, którą objawia Serce Chrystusa, jest zdolna przemienić serce człowieka i otworzyć je na cały świat, by uczynić go bardziej ludzkim i Bożym.

Warszawa, 11 VI 1999

Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza jest nieustannie otwarte dla ludzi. (…) Z Bożego Serca, tego „źródła życia i świętości”, czerpiemy nieprzerwanie siłę do budowania w nas samych i w świecie cywilizacji prawdy i miłości…

Prośmy gorąco Serce Boże, „w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności”, aby było Ono natchnieniem i światłem dla ludzkości wchodzącej w trzecie tysiąclecie.

List do kard. F. Macharskiego, 20 VI 2000

ks. Andrzej Megger


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.