Z domu mego Ojca nie róbcie targowiska

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 9 LISTOPADA 2015 ROKU

Kościół, świątynia, to przestrzeń w której wchodzę w relację z Bogiem. Tu bije źródło. Potrzebuję tego źródła, bo świat brudzi. Świątynia to miejsce oczyszczenia, ożywienia, uzdrowienia, piękna. Tu się powraca do czystości.

I odpowiedzialni za świątynię zanieczyścili to miejsce oczyszczenia. W przestrzeni ekologii duchowej dopuścili do katastrofy.

Wyobraźmy sobie, że główny wodociąg jest zanieczyszczony. Nie myjemy się tygodniami. A świat brudzi. Bez źródła wody oczyszczenie jest niemożliwe, skazani jesteśmy na życie pośród fetoru niemytych ciał. Jezus wiedział, że wszystkiego nie oczyści. Ale świątynia musi być czysta. Muszą być drożne kanały oczyszczenia. Dlatego tak gwałtownie, emocjonalnie zareagował i zabrał się za oczyszczanie świątyni.

Dzisiaj w świątyni jest czysty Jezus. Czysta liturgia. W konfesjonale księża, którzy pomogą w oczyszczeniu najcięższych grzechów. Świątynia to miejsce powrotu do czystości. Świątynia to odzwierciedlenie naszych serc, naszej kondycji duchowej.

Życie duchowe karmi się modlitwą. Modlitwa jest oczyszczającą wodą bijącą w źródle świątyni.

Jak się modlić? Jak rozmawiać z Bogiem, wejść z Nim w relację? Jeśli sam Bóg nie dał ci łaski długiej modlitwy, na początku módl się krótko, ale często i czysto. Żebyś to był ty. Proś, by Bóg cię nie wypuścił ze swojej ręki przez cały dzień. Powierzaj wielkie troski i małe radości, uwielbiaj za niespodziane dary. I skutki będą. Proś Maryję. Niech się wstawia. Proś Ducha Świętego, niech cię prowadzi. Postaraj się chodzić cały dzień za rękę z Bogiem. Wzbudzaj krótkie akty strzeliste.

Niech oczyszcza targowisko twojego niespokojnego serca.

ks. Arkadiusz Okroj


Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.