Rekolekcje wielkopostne

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii miały bardzo intensywny charakter – przygotowaliśmy odrębne propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Najpierw, od 5 do 7 marca, odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne. Najmłodsi gromadzili się w kościele, gdzie czekały na nich nauki przygotowane przez księdza Andrzeja Meggera. Tymczasem dla uczniów siódmych klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów 10-osobowa grupa animatorów wywodzących się ze wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca zorganizowała na hali gimnastycznej rekolekcje pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, podczas których skupiono się na czterech cnotach kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, umiarkowaniu i męstwie. Wszystko odbyło się w sportowej atmosferze – młodzież wykonywała ćwiczenia fizyczne, w nawiązaniu do tradycji związanej z igrzyskami olimpijskimi odpalono znicz, a wśród zaproszonych gości znaleźli się biegaczka Dominika Nowakowska, pingpongistka Magdalena Szczerkowska i zapaśnik Rafał Formella. Nie zabrakło oczywiście Mszy Świętej, drogi krzyżowej i okazji do spowiedzi. Nad całością czuwali ksiądz diakon Andrzej Patrzykąt, ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Rekolekcje dla dorosłych odbyły się jak zwykle w tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową. Rozważania poświęcone czterem bohaterom Pisma Świętego – Maryi, Józefowi, Mojżeszowi i Abrahamowi – przygotował i wygłosił ksiądz Adam Kałduński, kanclerz kurii diecezjalnej.