Zmiana wikariusza w naszej parafii

W drugiej połowie sierpnia weszły w życie tegoroczne zmiany personalne w diecezji pelplińskiej, dotyczące także naszej parafii.

Zgodnie z decyzją księdza biskupa po dwóch latach posługę wśród nas zakończył ksiądz Paweł Ostrowski. W niedzielę 16 sierpnia odbyło się jego pożegnanie. Odchodzący wikariusz przewodniczył dziękczynnej Mszy Świętej, a po niej przedstawiciele różnych wspólnot działających w parafii złożyli mu podziękowania i życzenia.

galeria

20 sierpnia pracę duszpasterską w Kiełpinie rozpoczął natomiast ksiądz Dawid Suchomski, dotychczas posługujący w Koronowie. Sporej części parafian może on być znany z czasu, kiedy jako diakon odbywał tutaj praktyki.