Dofinansowanie budowy altan

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury rekreacyjnej wyposażonej w kuchnię ogrodową oraz piec chlebowy w Kiełpinie, Gmina Kartuzy, której celem jest umożliwienie dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz udostępnienie nowej atrakcji turystycznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej poprzez utworzenie kompleksu altan wyposażonych w kuchnię ogrodową i piec chlebowy w miejscowości Kiełpino w gminie Kartuzy.

Koszty całkowite operacji: 80 210,79 PLN
Kwota dofinansowania: 75 000,00 PLN

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.