Bóg przychodzi już teraz

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z 6 GUDNIA 2014 ROKU

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8

Adwent w swojej pierwszej części (która trwa do 16 grudnia) koncentruje się przede wszystkim na temacie oczekiwania na powtórne, czyli ostateczne przyjście Chrystusa. Chrystus, oczekiwany i zapowiadany przez proroków Mesjasz, już raz przyszedł na ziemię w osobie Wcielonego Słowa. Stąd pewność wiary, że przyjdzie powtórnie, jak sam zapowiedział. Jednak nie znaczy to, że teraz jest nieobecny.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa mówiące, że „bliskie już jest królestwo niebieskie”. Jezus mówi także o znakach, które towarzyszą temu wydarzeniu: chorzy i słabi są uzdrawiani i umacniani, znękani i porzuceni otrzymują pasterzy, złe duchy poddają się mocy Chrystusa. Te znaki to nic innego jak rzeczywistość życia sakramentalnego. We wszystkich sakramentach działa sam Chrystus w osobie kapłana. To Chrystus już dzisiaj uzdrawia dusze i umacnia upadających. To Chrystus, przez posługę kapłanów, troszczy się o swój lud i daje mu pożywny pokarm. To Chrystus wypędza złe duchy i buduje Boże królestwo w duszach wiernych.

Adwent to przygotowanie na przyjście Pana. Ale nie chodzi wcale w pierwszym rzędzie o wzruszenie obrazem ubogiego Dziecka narodzonego w stajni. Ten Bóg przychodzi do mnie już teraz. W każdym sakramencie, który z wiarą przyjmuję.

ks. Andrzej Megger

___________________________________________________

Ten komentarz jest elementem inicjatywy Żeby oddychać pełnią życia.
W jej ramach każdego dnia na stronie internetowej Radia Głos
publikowane są komentarze do Słowa Bożego, które tworzą kapłani naszej diecezji.
Zapraszamy do codziennego śledzenia tych rozważań.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone