Alleluja!

W dniu Zmartwychwstania Pana wszystkim Parafianom życzymy wszelkich łask, szczególnie zdrowia, od Zwycięskiego Chrystusa! Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem będzie źródłem głębokiej radości, nadziei i pokoju.