Ksiądz proboszcz biskupem pomocniczym naszej diecezji

Papież Franciszek 12 lutego 2019 roku mianował księdza Arkadiusza Okroja, proboszcza naszej parafii, biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej.

Ogłoszenie decyzji Ojca Świętego nastąpiło dzisiaj w południe w Pelplinie.

Biskup nominat pochodzi z Chmielna. Po maturze zdanej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. Był wikariuszem w parafiach w Drzycimiu i w Wygodzie Łączyńskiej, a następnie podjął studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od momentu ich ukończenia pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jako ojciec duchowny i wykładowca; tę ostatnią pracę kontynuuje do dziś. Opiekował się również wieloma wspólnotami i grupami kleryckimi. Od 1 lipca 2010 roku jest proboszczem naszej parafii. Jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, jest też moderatorem formacji stałej kapłanów diecezji pelplińskiej. Kapelan honorowy Jego Świątobliwości.

W 2015 roku został wybrany Proboszczem Roku 2015 Diecezji Pelplińskiej, w 2016 roku otrzymał nagrodę Burmistrza Kartuz Kartëskô Skra.

Jak poinformował biskup Ryszard Kasyna, święcenia biskupie księdza Arkadiusza Okroja odbędą się 2 marca o 11:00.